МЦКО, 2022 г.

Математика 4Л - 78%

Математика 4М - 72%