МЦКО, 2021 г.

Математика 3Л - 88%

Математика 3М - 89%